Asiakkaat

Asiakkaidemme liiketoiminta-alueet

Tarjoamme sähkö-, automaatio- ja instrumentointialan elinkaaripalveluita suunnittelusta asennuksiin sekä ennakkohuoltoon ja kunnossapitoon asiakkaillemme, jotka toimivat tyypillisesti seuraavilla segmenteillä:

 • Metsäteollisuus
 • Energiantuotanto
 • Kemian teollisuus ml. Jalostamot
 • Elintarviketeollisuus
 • Yhdyskuntatekniikan alat
 • Metalliteollisuus
 • Prosessi- ja kappaletavarateollisuus (yleisesti)

Referenssit

Referenssit ovat meille tärkeitä ja pidämme niiden luottamuksellisuudesta erityistä huolta.
Valikoituja referenssitietoja saa meiltä pyydettäessä.

Ohessa muutama yleisluontoinen maininta tekemistämme projekteista

 • Sellutehtaan automaatiojärjestelmien uudistaminen tehtaan käydessä, yliheitot kesäseisakeissa
 • Biotuotetehtaiden DCS ja DMM-asennukset, henkilötaustaa monista asennuksista v. 1987 alkaen
 • Voimalaitoksen kiinteistö- ja prosessiurakointi (sähkö/automaatio/instrumentointi)
 • Energiateollisuuden sähköprojektit, esim. lämpöpumppausaseman toteutus
 • Kunnossapidollista S&A-asennustoimintaa Tampereen alueen asiakasyrityksissä, mm. kemianteollisuudessa 
 • Useat eri maat – Asennusvalvontaa tarralaminaattikoneiden ja liimakeittiöiden asennuksia
 • Useita meijereitä – Prosessiautomaatio- ja sähköasennuksia ja ohjelmointityötä
 • Kumiteollisuus – Automaatio (PLC-ohjelmointia)- ja sähkösuunnittelua sekä sähkö- ja automaatioasennuksia
 • PLC-ohjelmointia, mm. rullakko- ja laatikkopakkauskoneet, kuljetinjärjestelmät, kylmävarastot, siirtovaunut
 • Sähköasemien kauko- ja paikalliskäyttöjä
 • PC-valvomoita
 • Useiden pituusleikkureiden sähkö-, automaatio- ja hydrauliikka-asennukset, mm. Kiinassa

Asiakastarinat

Valmetin kumppanuus

Saimme globaalissa Valmet Supplier Day:ssä 21.11.2019 “Yhteistyökykyisin toimittaja” -tunnustuksen toimintaamme liittyen. Positiivisissa kommenteissa mainittiin mm.

 • toimintamme tarkkuus ja oikeellisuus tarjouksen teosta laskutukseen asti
 • sisällön paikkansapitävyys 
 • välittömyys ja helppous toimia kanssamme
 • toimimme kokoluokkaamme suuremmin
Valmet