HTT ja Insecon yhteistyöhön

14.02.2022 09:00

Insecon on aloittanut yhteistyön HTT:n kanssa mahdollistaen laajojen projektien toteutuksen silloin, kun tarvitaan sekä mekaniikan että S&A-töiden osaamista. Pystymme yhteistyössä toteuttamaan esim. tehdaslinjojen tai jopa tuotantoyksiköiden siirtoja.

Ohessa lyhyt kuvaus HTT:n toiminnasta:

HTT High Tech Technology Oy

HTT High Tech Technology Oy auttaa asiakkaitaan erilaisissa projekteissa energia-, teollisuus- ja marine toimialoilla Suomessa sekä ulkomailla. Heillä työskentelee ammattitaitoisia kone- ja putkiasentajia, hitsaajia ja työnjohtajia erilaisissa työkohteissa vaihtelevissa olosuhteissa. Yritys on tarpeen mukaan joustavasti mukana asiakkaidemme lyhyt- sekä pitkäkestoisissa projekteissa. Yrityksen erikoisosaamisiin kuuluvat energiateollisuuden kunnossapito- ja asennustyöt, esim. painelaitteiden korjaukset sekä tuotantolaitosten putkistoprojektit, laite- ja koneasennuksineen ja teräsrakenteineen sekä Marine-toimialalla laivojen koekäyttö- ja käyttöönottotyöt.

Painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostyössä HTT noudattaa painelaitelain 1144/2016 mukaisia vaatimuksia. Yrityksellä on Dekra Industrial Oy:n kanssa sopimus Moduulin A2 mukaisesta hyväksytyn laitoksen suorittamasta asennus-, korjaus- ja muutostöiden valvonnasta.

Teollisuuteen tehtävät projektit HTT pyrkii aina suorittamaan mahdollisimman pitkälle esivalmistettujen putkien ja kokonaisuuksien kanssa tuottaen mahdollisimman vähän häiriöitä ja tuotantokatkoksia laitoksien tuotantoon ja prosesseihin. He toteuttavat ammattitaitoisen henkilökuntansa kanssa vaativatkin kone- ja laiteasennukset pumpuille, puhaltimille, kuljettimille ja lämmönvaihtimille sekä muille laitteistoille turvallisuudesta ja laadusta tinkimättä. Marine-toimialalla HTT toteuttaa laajoja laivojen järjestelmien käyttöönottoja sekä koeponnistuksia. Organisoimme käyttöönoton ja aikataulutamme järjestelmien koeponnistukset ja rakennetarkastukset.

Lisää tietoa löytää HTT:n nettisivuilta: https://www.httech.fi/